ועדה להפסקת הריון

ועדה להפסקת הריון

לעובדת סוציאלית כאשר אישה מעוניינת להפסיק את ההריון באופן יזום ולבצע הפלה עליה להגיש בקשה לוועדה להפסקת הריון על פי החוק במדינת ישראל. המקרים בהם ניתן להגיש בקשה לביצוע הפסקת הריון: כאשר גיל האישה פחות משבע עשרה (הגיל המותר לנישואין על פי מדינת ישראל) כאשר גיל האישה מעל גיל ארבעים. אם האישה איננה נשואה או […]